Kolofon

Nosilec

 • Narodni muzej Slovenije

Vodja

 • Peter Kos

Avtorja

 • Jure Kusetič
 • Tina Lah

Sodelavki

 • Helena Bras Kernel
 • Urška Pajk

Fotografije

 • Arhiv Društva ljubiteljev Križne jame
 • Arhiv KD Vespesjan
 • Arhiv Narodnega muzeja Slovenije
 • David Badovinac
 • Miha Franca
 • Jože Hanc
 • Hrvatski restauratorski zavod
 • INDOK center
 • Jure Kusetič
 • Tina Lah
 • Tomaž Lauko
 • Robert Mosković
 • Mirko Slak
 • Dare Trobec

Ilustracija

 • Klavdij Zalar

Poskusi digitalnih rekonstrukcij

 • Igor Dolinar
 • Peter Kos
 • Tim von Leliwa
 • Josip Višnjić
 • Valentina Višnjić

Podlage geofizikalnih meritev

 • Branko Mušič

Zemljevidi

 • Rok Klasinc
 • Jure Kusetič
 • VM Vizura d.o.o.

Geodetska podlaga

 • Geodetska uprava Republike Slovenije

Jezikovni pregled in prevod

 • Ana Dobaja Vilić s.p.

Izdelava in oblikovanje

 • Zaslon Telecom d.o.o.
.