Flora

Gola vrba (foto: U. Galien, arhiv ZRSVN).

Idrija je bila zaradi svojega rudnika nezanemarljiv člen Avstrijskega cesarstva, kljub temu je šele leta 1754 dobila pravega zdravnika. To je bil Giovanni Antonio Scopoli, ki je za svojo novo službo dobil brezplačno stanovanje, dobro letno plačo in še dodatna sredstva za selitev in pohištvo. Skrbel je za ranjene in bolehne rudarje, njihove družine in prebivalstvo iz sosednjih krajev. Nadvse rad se je predajal raziskovanju botanike na Idrijskem, v visokogorju in kasneje tudi po vsej Kranjski. Lotil se je tudi poučevanja kemije in metalurgije za rudniške učence ter v Idriji ostal 16 let. Po njem je poimenovanih mnogo rastlinskih in živalskih vrst – kranjska bunika (Scopolia carniolica), Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana), Scopolijev grint (Senecio scopolii), Scopolijeva črnobina (Scrophularia scopolii), pajek Scopolijev lepi volkec (Pisaura mirabilis). Še veliko pa jih je prvič opisal in poimenoval – resasta popkoresa (Moehringia ciliata Scop.), gola (Salix glabra Scop.), siva (Salix eleagnos Scop.), alpska (Salix alpina Scop.) in timijanovolistna vrba (Salix serpillifolia Scop.), rušnata zvončica (Campanula cespitosa Scop.), metulj Scopolijev zlatook (Lopinga achine Scop.) itd.

Scopolija je na delovnem mestu nadomestil Balthasar Hacquet, ki je prišel v Idrijo ravno zaradi odmevnega, že skoraj slavnega Scopolijevega dela. Naučil se je slovenščine, zdravil zastrupitve z živim srebrom in skrbel za porodništvo na Idrijskem. Zelo si je želel osvojiti Triglav, kar mu je po več poskusih tudi uspelo. Triglavu je govoril Terglou in njegovo ime ponesel po svetu v imenih triglavskega dimka (Crepis terglouensis Hacquet) in triglavskega svišča (Gentiana terglouensis Hacquet). Zaradi velikega prispevka k razvoju naravoslovja so botaniki po njem poimenovali tevje (Hacquetia epipactis) in Hacquetov ušivec (Pedicularis hacquetii).

Kranjska bunika (foto: U. Galien, arhiv ZRSVN).

Ne pozabimo tudi na idrijskega naravoslovca Henrika Freyerja, ki se je rodil v Idriji in kot otrok sledil pogovorom Scopolija s svojim očetom. Danes je Freyer najbolj znan po poimenovanju Blagajevega volčina (Daphne blagayana Freyer), v muzejskih krogih pa po neutrudnem paleontološkem in preparatorskem delu. V Postojnski jami je odkril čeljustnico jamskega leva, v Mokriški jami pa celotno okostje jamskega medveda, ki je danes na ogled v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Človeški ribici je podaril ime močeril ter svetu predstavil aragonitne ježke (kapniške tvorbe) iz Ravenske jame.

Veliko rastlin in živali je bilo prvič odkritih in opisanih na slovenskih tleh in imajo torej pri nas klasično oz. tipsko nahajališče (locus typicus), razširjene pa so tudi drugod po Evropi. Temu so najbolj botrovale prav ugodne zgodovinske okoliščine in splet naključij. Velik delež k temu so prispevali raziskovalci iz Idrije.

Zanimivosti

BEARS’ HIBERNATION

Did you know that not all bears go into their dens in the winter? It all depends on the food supply in the autumn (when the bear accumulates fat) and in the winter (when there is markedly less food). If a bear is accustomed to food sources close to humans (composts, garbage cans, wild landfills, meat from the slaughter), it will not go into hibernation but will be visiting a village.

BEARS’ HIBERNATION

TREE ROOTS

Did you know that the roots of a tree extend beyond its treetop? In the forest, the roots of the trees touch and intertwine, protecting the forest ground from slipping and erosion.

TREE ROOTS

BARK BEETLES

Did you know that bark beetles are polygamists? The male hollows out a cubbyhole in the spruce tree and invites the females into it. Usually, 2 or 3 respond. After fertilisation, they each dig their own tunnel away from the cubbyhole and lay eggs in the walls of the tunnel.

BARK BEETLES

BLOSSOMS

Did you know that not all flowers have colourful blossoms? Along the Ajdovski zid wall, in the Kobilji curek stream and in Lanišče, we may observe a flowering henbane bell in April, which has black-purple, brown blossoms. The plant is poisonous.

BLOSSOMS

NEWTS AND FIRE-BELLIED TOADS

Did you know that newts and fire-bellied toads have warning colours only on their bellies? In case of danger, a fire-bellied toad throws itself on the back, arches its garish belly and plays dead. Predators think the animal is dead and bloated, thus inedible.

NEWTS AND FIRE-BELLIED TOADS

UNROOFED CAVE

Did you know that unroofed caves are created because their ceilings become thinner and then collapse? One day this will happen to the Postojna Cave and it will look like a cave by the Roman wall in Vrhnika.

UNROOFED CAVE