Avtorji

Spletna stran je bila ustvarjena v okviru Programa sodelovanja INTERREG VA Slovenija-Hrvaška 2014–2020 in jo sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in ustanove muzeja. Gre za del projekta ČEZMEJNA DESTINACIJA KULTURNEGA IN ZELENEGA TURIZMA CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM.

Narodni muzej Slovenije želi spodbuditi širjenje in uporabo informacij o poznoantičnem zapornem sistemu claustra Alpium Iuliarum in strokovnega znanja, ki ga objavljamo na naši spletni strani, zato je dovoljena nekomercialna, izobraževalna ali osebna ponovna uporaba, če sta vir in avtor priznana. Navedbe morajo vključevati tudi URL www.claustra.org.

K oblikovanju te spletne stran so prispevali številni izjemni posamezniki, ki bi jim radi izrazili našo najglobjo hvaležnost. Vsi avtorji so po abecednem vrstnem redu navedeni spodaj.

Besedila:

Fotografije:

Filmi:

Digitalne rekonstrukcije:

Spletna stran: MS3 d. o. o.